Verenigingen overleg

  

Binnenkort gaan weer een verenigingen overleg houden samen met Andes en alle verenigingen of stichtingen uit ons dorp zijn welkom, wij vinden het belangrijk dat verenigingen en stichtingen op een sportieve leuke manier met elkaar zouden kunnen en willen samenwerken.

De bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 3 november 2021 aanvang 19.00 uur in de MFA.

Graag even aanmelden bij:
Jan-Wim Ensing van Andes
j.ensing@andesborgerodoorn.nl
D. Smit
voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

Mochten er onderwerpen zijn die u of uw verenging graag op de agenda wilt plaatsen dan willen wij u vragen die voor 28 oktober te doen, daarna ontvangt u dan de agenda.

0
0