Bestuurs wijziging

  

Beste mensen,

Om gezondheidsredenen leg ik voorlopig mijn voorzittersfunctie neer van vereniging voor
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

In overleg met alle bestuursleden van vereniging voor Dorpsbelangen is besloten dat
Freddy de Bruin deze functie tijdelijk zal overnemen.

Met vriendelijke groet,

Derk Smit

0
0