Mededelingen

AVG privacy:

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige regelgeving. Binnen de EU bestaan nu nog verschillen, met de ingang van de AVG is er 1 privacywet voor de hele Europese Unie. Klik hier voor meer informatie.

Klachten:

Als u klachten heeft over bijvoorbeeld. onveilige situaties in uw wijk, zoals loszittende stoeptegels of achterstallig snoeiwerk etc., kunt u deze melden bij het bestuur van Dorpsbelangen. Het is echter nog beter en ook wenselijker klachten rechtstreeks te melden bij Buurtbeheer via het KCC (= Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn). Het telefoonnummer van het KCC is 140591 (zonder 0591 ervoor  –  dit is het centrale nummer van de gemeente Borger–Odoorn).  U kunt uw klacht daar inspreken en dan wordt het doorgegeven aan de betreffende afdeling.

Politie Wijkagent: Bel spoed 112 en geen spoed 0900-8844

Buurtbemiddeling:  Andes tel:0591585554   www.andesborgerodoorn.nl

Sociaalteam Het Veenland Nieuw-Buinen: tel:0800-2009  email:hetveenland@sociaalteamsborgerodoorn.nl

Wijkschouwen:
18 april 2018
27 juni 2018
26 september 2018
28 november 2018

Bezondere data:
9 -10 maart 2018 – NL Doet
14 maart 2018 – Algemene ledenvergadering
26 mei 2018 – Erfgoed-winkeldag
22 september 2018 – Landelijke Burendag
28 december 2018 – Oudejaarsbijeenkomst

Schade aan gemeentelijke bomen verhalen
Het is in de gemeente Borger-Odoorn gebruikelijk om schade die door derden wordt toegebracht aan gemeente-eigendommen zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzakers. Klik hier voor meer informatie.

Bladinzameling gemeentebomen
Van 1 oktober tot 1 februari kunnen bewoners van boomrijke straten weer een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen. Klik hier voor meer informatie.