Mededelingen

AVG privacy:

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige regelgeving. Binnen de EU bestaan nu nog verschillen, met de ingang van de AVG is er 1 privacywet voor de hele Europese Unie. Klik hier voor meer informatie.

Klachten:

Als u klachten heeft over bijvoorbeeld. onveilige situaties in uw wijk, zoals loszittende stoeptegels of achterstallig snoeiwerk etc., kunt u deze melden bij het bestuur van Dorpsbelangen. Het is echter nog beter en ook wenselijker klachten rechtstreeks te melden bij Buurtbeheer via het KCC (= Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn). Het telefoonnummer van het KCC is 140591 (zonder 0591 ervoor  –  dit is het centrale nummer van de gemeente Borger–Odoorn).  U kunt uw klacht daar inspreken en dan wordt het doorgegeven aan de betreffende afdeling.

Politie Wijkagent:
Bij spoed bel 112 en bij geen spoed bel 0900-8844 www.politie.nl
Wijkagent: Arjan Katerberg – Email: arjan.katerberg@politie.nl

Buurtbemiddeling:
Andes tel: 0591-585554   www.andesborgerodoorn.nl

Sociaalteam Het Veenland Nieuw-Buinen:
Telefoon: 0800-2009  Email: hetveenland@sociaalteamsborgerodoorn.nl

Wijkschouwen:
17 april 2019
26 juni 2019
25 september 2019
27 november 2019

Bezondere data:
15-16 maart 2019 – Nl-Doet
12 maart 2019 – Algemene ledenvergadering.

15-20 april Paasattentie

25 mei 2019 – Erfgoedwinkeldag.
28 september 2019 – Landelijke Burendag.
27 december 2019 – Oudejaarsbijeenkomst

Schade aan gemeentelijke bomen verhalen
Het is in de gemeente Borger-Odoorn gebruikelijk om schade die door derden wordt toegebracht aan gemeente-eigendommen zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzakers. Klik hier voor meer informatie.

Bladinzameling gemeentebomen
Van 1 oktober tot 1 februari kunnen bewoners van boomrijke straten weer een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen. Klik hier voor meer informatie.