Mededelingen

Jaarplan 2020:
U kunt het jaarplan voor 2020
hier downloaden
 
Dorpsbelevingsonderzoek 2020:
Klik hier voor het dorpsbelevingsonderzoek.
 
AVG privacy:

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG de huidige regelgeving. Er is nu een privacywet voor de hele Europese Unie.
Klik hier voor meer informatie.

Klachten:

Als u klachten heeft over bijvoorbeeld. onveilige situaties in uw wijk, zoals loszittende stoeptegels of achterstallig snoeiwerk etc., kunt u deze melden bij het bestuur van Dorpsbelangen. Het is echter nog beter en ook wenselijker klachten rechtstreeks te melden bij Buurtbeheer via het Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn. Het telefoonnummer van het KCC is 140591 (zonder 0591 ervoor dit is het centrale nummer van de gemeente Borger–Odoorn).  
U kunt uw klacht daar inspreken en dan wordt het doorgegeven aan de betreffende afdeling.

Politie Wijkagent:
Bij spoed bel 112
Bij geen spoed bel 0900-8844
www.politie.nl
Wijkagent: Arjan Katerberg
Email: arjan.katerberg@politie.nl

Sociaalteam:
Het Veenland Nieuw-Buinen:

Telefoon: 0800-2009  Email: hetveenland@sociaalteamsborgerodoorn.nl

Wijkschouwen:
22 september 2021
24 november 2021

Bijzondere data:
14 september 2021:
Algemene Ledenvergadering.

25 september 2021:
Landelijke Burendag.

29 december 2021:
Oudejaarsbijeenkomst.

Schade aan gemeentelijke bomen
Het is in de gemeente Borger-Odoorn gebruikelijk om schade die door derden wordt toegebracht aan gemeente-eigendommen zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzakers.
Klik hier voor meer informatie.

Blad-inzameling gemeentebomen
Van 1 oktober tot 1 februari kunnen bewoners van boomrijke straten weer een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen.
Klik hier voor meer informatie.