Mededelingen

AVG privacy:

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG de huidige regelgeving. Er is nu een privacywet voor de hele Europese Unie.
Klik hier voor meer informatie.

Klachten:

Als u klachten heeft over bijvoorbeeld. onveilige situaties in uw wijk, zoals loszittende stoeptegels of achterstallig snoeiwerk etc., kunt u deze melden bij het bestuur van Dorpsbelangen.
Het is echter nog beter en ook wenselijker klachten rechtstreeks te melden bij Buurtbeheer via het Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn.
Het telefoonnummer van het KCC is 140591 (zonder 0591 ervoor dit is het centrale nummer van de gemeente Borger–Odoorn) of website  http://www.borger-odoorn.nl
U kunt uw klacht daar inspreken en dan wordt het doorgegeven aan de betreffende afdeling.

Politie Wijkagent:
Bij spoed bel 112
Bij geen spoed bel 0900-8844
www.politie.nl
Wijkagent: Arjan Katerberg
Email: arjan.katerberg@politie.nl

Sociaalteam:
Het Veenland Nieuw-Buinen:

Telefoon: 0800-2009
https://socialeteamsborgerodoorn.nl/

Welzijnsorganisatie Andes
https://www.andesborgerodoorn.nl/

Blad-inzameling gemeentebomen
Van 1 oktober tot 1 februari kunnen bewoners van boomrijke straten weer een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen.
Klik hier voor meer informatie.

Jaarplan 2023/2024
Jaarplan 2023-24

 

Dorpsbelevingsonderzoek 2020:
Klik hier voor het dorpsbelevingsonderzoek.

Wijkschouwen Nieuw-Buinen.

Meerdere keren per jaar worden er wijkschouwen gehouden in ons dorp. De organisatie van deze wijkschouwen is in handen van de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. Samen met bewoners, Gemeente, Politie, Lefier, “t-Huurdertje en eventueel andere belangstellenden worden eventuele knelpunten in het dorp doorgenomen.

Voor de wijkschouw is het dorp opgedeeld in vier delen.

Wijk 1
Beslaat het gebied Plan Polter.
Het gebied wordt begrensd door Dwarsdiep,Noorderdiep, Veenlanden en de
Noordelijke Tweederde weg.

Wijk 2
Beslaat het gebied Industrieweg, Zuiderdiep en Noorderdiep tot aan de Wilgenlaan,
de Stationsstraat, de Sportlaan en
de diverse zijstraten daarvan.

Wijk 3
Beslaat het totale gebied vanaf de Wilgenlaan tot aan de Drentse Mondenweg

Wijk 4
Beslaat het gehele plan Veenlanden.

Jaarlijks worden er vier wijkschouwen gepland die in eerste instantie gericht zijn op een vooraf aangegeven wijk.
Mochten er op dat moment urgente zaken zijn die op een andere wijk betrekking hebben, dan zullen deze eveneens worden besproken.
De start van de wijkschouwen is vanuit de MFA.
We verzamelen om 09.30 uur, bespreken de voorgaande wijkschouw, en nemen de eventuele nieuwe zaken door.
Daarna wordt een rondje door de betreffende wijk gemaakt om een en ander te bekijken.
Bewoners of instanties die een keer mee willen lopen, of iets te melden hebben kunnen dit doorgeven aan E. Katuin.
Dit kan telefonisch (06-11772710) of via mail: penningmeester@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

Wijk 3                               Wijk 2
17 april 2024                    26 juni 2024


Wijk 1                               Wijk 4

27 september 2023       22 november 2023
25 september 2024       27 november 2024

Bijzondere data:
23 september 2023
Landelijke burendag
29 december 2023
Oudejaarsbijeenkomst