Mededelingen

AVG privacy:

Op 25 mei 2018 vervangt de AVG de huidige regelgeving. Er is nu een privacywet voor de hele Europese Unie.
Klik hier voor meer informatie.

Klachten:

Als u klachten heeft over bijvoorbeeld. onveilige situaties in uw wijk, zoals loszittende stoeptegels of achterstallig snoeiwerk etc., kunt u deze melden bij het bestuur van Dorpsbelangen.
Het is echter nog beter en ook wenselijker klachten rechtstreeks te melden bij Buurtbeheer via het Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn.
Het telefoonnummer van het KCC is 140591 (zonder 0591 ervoor dit is het centrale nummer van de gemeente Borger–Odoorn) of website  http://www.borger-odoorn.nl
U kunt uw klacht daar inspreken en dan wordt het doorgegeven aan de betreffende afdeling.

Politie Wijkagent:
Bij spoed bel 112
Bij geen spoed bel 0900-8844
www.politie.nl
Wijkagent: Arjan Katerberg
Email: arjan.katerberg@politie.nl

Sociaalteam:
Het Veenland Nieuw-Buinen:

Telefoon: 0800-2009 
Email: info@sociaalteamsborgerodoorn.nl

Schade aan gemeentelijke bomen
Het is in de gemeente Borger-Odoorn gebruikelijk om schade die door derden wordt toegebracht aan gemeente-eigendommen zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzakers.
Klik hier voor meer informatie.

Blad-inzameling gemeentebomen
Van 1 oktober tot 1 februari kunnen bewoners van boomrijke straten weer een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen.
Klik hier voor meer informatie.

Jaarplan 2020:

U kunt het jaarplan voor 2020
hier downloaden

Dorpsbelevingsonderzoek 2020:
Klik hier voor het dorpsbelevingsonderzoek.

Wijkschouwen:
6 april 2022
22 juni 2022
21 september 2022
23 november 2022

Bijzondere data:
29 december 2021:
Oudejaarsbijeenkomst. Afgelast.
12 maart 2022
NL-Doedag
28 mei 2022
Erfgoedwinkeldag
24 september 2022
Landelijke burendag
30 december 2022
Oudejaarsbijeenkomst