Oud en Nieuw

  

Beste bewoners van Nieuw-Buinen,

Nog een maand en dan is 2017voorbij. We hebben nog een mooie maand voor de boeg met diverse feestdagen.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om even in te haken op met name de jaarwisseling.

U bent ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat er vuurwerk wordt afgestoken rondom de jaarwisseling.

Advies:  Wees alstublieft voorzichtig. Gebruik goed gekeurd vuurwerk. Dit om ongelukken te voorkomen.

Houd uw kinderen in de gaten en adviseer hen hoe veilig vuurwerk af te steken.

vreugde vuurtje willen  realiseren denk dan ook even na hoe….. Misschien is er ergen een stalen bak

(vuurkorf,oude metalen specie kuip of oud olievat).

Het verbranden van grofvuil (  alles wat GEEN schoon hout) is absoluut verboden. Dus ook geen bankstellen etc.

Hou het bij een gezellig klein vuurtje.

Laten we er een leuke en gezellige feestdagen van maken en een veilig en plezierig oud en nieuw.

U kunt altijd met vragen bij mij terecht.

Tel:   0900 – 8844
Mail: jan.beugels@politie.nl

Met vriendelijke groeten,

Jan Beugels
Wijkagent

0
0