Plannen Sportlaan gepresenteerd

  

Op 14 november presenteerde de werkgroep Sportlaan samen met de gemeente de plannen voor het groen in de straat aan bewoners.  Charlotte van der Hulst vertelde hoe de plannen tot stand zijn gekomen, met daarin een belangrijke rol voor de werkgroep met bewoners die heeft meegedacht en gewerkt om tot het plan te komen. Daarnaast is er ook met Lefier en de wijkagent gesproken over de plannen in de straat. Het opbouwwerk ondersteunde de werkgroep tijdens het proces.

De aanwezige bewoners reageerden positief op de plannen. De plattegronden werden uitgebreid bestudeerd en de keuzeformulieren voor de vaste planten waaruit gekozen kon worden werden massaal ingevuld.

De werkgroep gaat nu aan de slag om de opmerkingen van bewoners in kaart te brengen en zo mogelijk in te passen in de plannen.

Hoe nu verder?
De planning is nog niet definitief. We proberen om in december de bomen in de straat te kappen. En als er genoeg animo is uit de straat gezamenlijk bollen planten. In het nieuwe jaar gaat de bestaande planting eruit. Daarna worden de nieuw bomen en de verlichting geplaatst. In februari/maart worden dan de nieuwe vaste planten geplant.

0
0