Wijkschouw Nieuw-Buinen

  

Wijkschouwen Nieuw-Buinen 2022

Meerdere keren per jaar worden er wijkschouwen gehouden in ons dorp. De organisatie van deze wijkschouwen is in handen van de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. Samen met bewoners, Gemeente, Politie, Lefier, “t-Huurdertje en eventueel andere belangstellenden worden eventuele knelpunten in het dorp doorgenomen.
De eerst volgende wijkschouw wordt gehouden op woensdag 22 juni 2022 en beslaat het gebied Industrieweg, Zuiderdiep en Noorderdiep tot aan de Wilgenlaan, de Stationsstraat, de Sportlaan en de zijstraten daarvan.

Jaarlijks worden er vier wijkschouwen gepland die in eerste instantie gericht zijn op een vooraf aangegeven wijk. Mochten er op dat moment urgente zaken zijn die op een andere wijk betrekking hebben, dan zullen deze eveneens worden besproken.
De start van de wijkschouwen is vanuit de MFA. We verzamelen om 09.30 uur, bespreken de voorgaande wijkschouw, en nemen de eventuele nieuwe zaken door.
Daarna wordt een rondje door de betreffende wijk gemaakt om een en ander te bekijken.

Bewoners of instanties die een keer mee willen lopen, of iets te melden hebben kunnen dit doorgeven aan E. Katuin. Dit kan telefonisch (06-11772710) of via mail: penningmeester@dorpsbelangennieuwbuinen.nl Het bestuur

0
0