Dorpsbudget Nieuw-Buinen

  

Dorpsbudget Nieuw-Buinen 2022.

De vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen heeft van de gemeente Borger-Odoorn het beheer over een dorpsbudget voor Nieuw-Buinen.

Alle dorpsbewoners en organisaties uit ons dorp kunnen bij de vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen een financiële bijdrage aanvragen voor een door hen te organiseren activiteit in het jaar 2022.

De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De activiteiten dragen bij aan het instant houden of verbeteren van de leefbaarheid in het dorp Nieuw-Buinen;
  2. De activiteiten mogen niet in strijd met de wet, het gemeentelijke beleid of het beleid van andere overheden;
  3. De activiteiten zullen bij voorkeur zijn opgenomen in een actuele en door het werkgebied opgestelde dorpsagenda. Daarnaast dienen ze vermeld te worden op de website en de dorpskrant  van Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
  4. Er vindt enige mate van zelfwerkzaamheid van de inwoners plaats bij de voorgenomen activiteiten. Zonder daarbij het openbare gebied geweld aan de doen, dan wel onveilig te handelen en/of een onveilige situatie te creëren;
  5. Bij de aanvraag dient te worden vermeld wat het doel is van de activiteit en waar en wanneer deze wordt gehouden of plaatsvindt;
  6. Bij de aanvraag dient tevens de naam en het adres van de organisatie te worden vermeld, alsmede de contactpersoon en zijn/haar contactgegevens.
  7. Tot slot dient aan de aanvraag een begroting te worden toegevoegd, hierin dient tevens het gevraagde bedrag te worden vermeld.

Het dorpsbudget betreft een beperkt budget, met de vele verenigingen en organisaties in ons dorp, zullen niet alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Als vereniging voor Dorpsbelangen zullen wij het dorpsbudget op een zo goed en eerlijk mogelijke manier gaan beheren.

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen zullen bij meerderheid van stemmen gehonoreerd worden zolang er voldoende dorpsbudget is.

Uw aanvraagformulier aanvragen per mail: info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl daarna ingevuld retourneren of inleveren Vijverlaan 13  9521CC  Nieuw-Buinen.

0
0