Verzoek tot automatische incasso/betaling contributie

  

Beste leden,

Veel van onze leden (85%) betalen hun jaarlijkse contributie via automatische incasso. Zij vinden dit gemakkelijk en vergeten niet te betalen.

Maar ook voor onze vereniging is het gemakkelijk. De contributie staat automatisch bijgeschreven op onze rekening en wij besparen als bestuur veel tijd en energie als wij niet langs de vele deuren hoeven gaan om de contributie te innen.
Tijd en energie welke wij liever stoppen in de belangen voor ons mooie dorp Nieuw-Buinen en voor u!

Leden welke hun contributie met ingang van 2020 ook via de automatische incasso willen gaan betalen kunnen hun naam, adres, woonplaats en banknummer (18 cijfers/letters) mailen naar penningmeester@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

Ook is het heel eenvoudig om het formulier “AANMELDEN ALS LID” te gebruiken welke op onze website https://www.dorpsbelangennieuwbuinen.nl/ staat onder “CONTACT” en vervolgens “LID WORDEN?”.
Vergeet niet onderaan op de button “VERSTUUR” te klikken. Dit formulier kunt u ook gebruiken als u al lid bent.

Als u uw lidmaatschap opzegt, stopt ook automatisch de incasso!!

AVG privacy reglement vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft dan kunt u mailen naar penningmeester@dorpsbelangennieuwbuinen.nl of even bellen naar 06-10200023.

Namens het bestuur,

Harm Baas

0
0