Wijkschouwen Nieuw-Buinen

  

Wijkschouwen in Nieuw-Buinen

Jaarlijks worden er door onze vereniging in samenwerking met bewoners,
de wijkagent, ’t Huurdertje, Andes, Lefier en de Gemeente Borger-Odoorn wijkschouwen georganiseerd.

Vorig jaar hebben er vanwege het coronavirus helaas geen wijkschouwen plaatsgevonden. De afgelopen jaren is er echter wel veel gerealiseerd naar aanleiding van constateringen die tijdens de wijkschouwen zijn gedaan. Dit toont des te meer aan hoe belangrijk de wijkschouwen zijn.

Tegenwoordig zijn er in Nieuw-Buinen boa’s te vinden, is het bruggetje bij de Veengrasstraat vervangen, zijn vetbakken verplaatst naar het sportpark van de voetbalvereniging, is de straat naast de Aldi vervangen, is de 30 km zone verder uitgebreid, is de verrotte bank bij de sportkooi vervangen door betonnen blokken en zijn er nieuwe banken geplaatst in het Bunerhornse Bos, bij de sluis aan het Zuiderdiep en bij de MFA.

Er zijn natuurlijk altijd punten die de aandacht blijven trekken, met name ten aanzien van groenonderhoud en groenvoorziening. Zo wordt er veel geklaagd over volgegroeide sloten, randen langs de wegen die volgroeid zijn met onkruid, bomen die niet zijn gesnoeid, onverzorgde paden naar de garageboxen en voetpaden die niet goed begaanbaar zijn door uitgroeiende bossen. Daarnaast is ook de Japanse duizendknoop een groot probleem daar bewoners deze niet zelf mogen verwijderen.

Dan zijn er tot slot zaken waarbij de medewerking van bewoners zelf een belangrijk onderdeel is. Dan moet er niet alleen gedacht worden aan niet goed verzorgde tuinen en geluidsoverlast maar ook aan hondenpoep wat niet wordt opgeruimd. Mensen vinden het steeds lastiger om elkaar hierover aan te spreken maar het is wel nodig om daadwerkelijk verandering te realiseren.

Wijkschouwen zijn belangrijk voor ons dorp om samen met bewoners en organisaties problemen te kunnen blijven melden.

U kunt uw de problemen ook direct melden bij de gemeente Borger-Odoorn  via https://dloket.borger-odoorn.nl/. Meer informatie kunt u vinden in onze dorpskrant en op onze website: www.dorpsbelangennieuwbuinen.nl.

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

0
1