Onderzoekt voor nieuwbouw

  

De afgelopen jaren ontwikkelt het dorp Nieuw-Buinen zich steeds meer.

Het project Nije Daip is afgerond en heeft met het kanaal weer een stukje historie van de Veenkoloniën zichtbaar gemaakt.

De ruime opzet geeft de bewoners veel woongenot en het dorp een mooie wijk waar we trots op kunnen zijn.

Ook de doorstart van de Veenlanden heeft bijgedragen aan het verfraaien van Nieuw-Buinen als woonplek voor gezinnen en starters.

Vraag naar nieuwe woningen

Toch blijkt dat er nog steeds vraag is naar nieuwe woningen.

In het rapport van het Dorpsbelevingsonderzoek dat in januari 2020 is gepresenteerd, werd dat opnieuw duidelijk. Van de ondervraagde bewoners, gaf 37% aan dat zij vinden dat er onvoldoende woningaanbod is in Nieuw-Buinen.

Het gaat dan vooral om levensloopbestendige woningen, sociale huurwoningen en woningen voor starters.

Op zich een logische ontwikkeling, want er ontstaan verschuivingen door veranderende omstandigheden.

Bewoners die nu nog huren willen misschien graag een woning kopen.

Ouderen die in een eengezinswoning wonen willen graag verhuizen naar een woning die geschikt is voor de oude dag.

En jongeren die zijn opgegroeid in Nieuw-Buinen kijken uit naar een zelfstandige woonplek in hun eigen buurt.

En dan is het fijn als dat tenminste betaalbaar is.

Wonen nabij de belangrijkste voorzieningen

De gemeente wil graag tegemoetkomen aan deze vraag en is gaan kijken waar nog mogelijkheden zijn om een nieuwbouwproject op te starten.

Het perceel achter Mfa Noorderbreedte biedt deze optie.

Een ruime locatie met een gunstige ligging.

De Mfa op loopafstand, maakt wonen nabij de belangrijkste voorzieningen mogelijk voor zowel jonge gezinnen als voor oudere bewoners.

Meedenken, meepraten?

De gemeente wil graag samen met de inwoners van Nieuw-Buinen onderzoeken hoe dit project zijn invulling krijgt.

Welk type woningen gaan we bouwen? Hoe gaat het gebied er uitzien? Wat zijn de wensen voor het groen in de wijk?

En zo zijn er nog wel meer vragen te bedenken. Dorpsbelangen Nieuw-Buinen is door de gemeente benaderd om mee te denken in dit proces.

En daar is door Dorpsbelangen positief op gereageerd.

Een mooi uitgangspunt om samen iets moois te bouwen! Met elkaar gaan we aan de slag om dit project met en voor de inwoners van Nieuw-Buinen vorm te geven.

Meld u aan bij Dorpsbelangen

Hoe? Daar hoort u op korte termijn meer over van de gemeente en van Dorpsbelangen.

Wilt u graag meepraten? Hebt u ideeën? Meldt u dit dan gerust alvast bij Dorpsbelangen. Als we dan straks van start gaan met de eerste voorbereidingen, organiseren wij mogelijkheden voor u om mee te denken en uw wensen kenbaar te maken.

Bestuur  Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

Correspondentieadres.

Vijverlaan 13
9521 CC Nieuw-Buinen

Bij voorkeur via de mail.
info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

0
0