Uitnodiging alg. Ledenvergadering

  

Uitnodiging*
Algemene Ledenvergadering
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Dinsdag 14 September 2021 aanvang 19.30 uur
M.F.A. Noorderbreedte Nieuw-Buinen
(onder voorbehoud)

Agenda.

1.Opening vergadering.

2.Ingekomen stukken/mededelingen.

3.Verslag vorige ledenvergadering
   12 maart 2019

4.Jaarverslag 2019/2020 voorzitter.

5.Financieel verslag
   2019/2020  penningmeester.

6.Verslag en verkiezing kascommissie.
   De heren Jan Bos en Remko Trip

7.Bestuursverkiezing.
   Aftredend 2020 Erwin Kamphuis secretaris
   (herkiesbaar)

   Aftredend 2020 Geert Mensinga 2019

   Aftredend 2021 Riet Masselink (herkiesbaar)

   Aftredend Harm Baas (penningmeester)2019

 Kandidaten kunnen zich tot 10 september
 2021  aanmelden bij de voorzitter:
 Tel: 0627437413 of mail:
  voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

8.Rondvraag.

9.Sluiting vergadering.

10.Voorlichting dorpsbudget.

11.200 jaar Nieuw-Buinen door Peter Zwiers

* Om te voldoen aan de Covid-19/Corona voorschriften
is aanmelding vooraf verplicht.
Dit kan tot 7 September 2021 via
info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
of tel: 06-27437413

0
0