Dorpsbudget Nieuw-Buinen 2021

  

De Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen heeft van de gemeente Borger-Odoorn het beheer over een dorpsbudget voor Nieuw-Buinen gekregen per 1 januari 2020.

Er zijn door organisaties die betrokken zijn bij de leefbaarheid in onze dorp Nieuw-Buinen vanaf de invoering al diverse aanvragen ingediend waar ook een bijdrage voor is verleend.                         

Dorpshuis MFA voor burendag 2020
Dorpshuis MFA voor samen eten 2020
Dorpshuis MFA voor huiskamerproject 2020
Dorpsbelangen voor Burendag – rommelmarkt 2020
Stichting 200 jaar bestaan Nieuw-Buinen 2023
Schaatsvereniging Nieuw-Buinen
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen voor december activiteiten
De Wanne voor het organiseren van winter activiteiten
Oprichten voor een skeelervereniging.

Alle dorpsbewoners en organisaties uit ons dorp kunnen een verzoek indienen bij de vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen voor een financiële bijdrage voor een door hen te organiseren activiteit.

De activiteiten moeten wel voldoen aan voorwaarden die u kunt aanvragen bij vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.

De activiteiten moeten bij dragen bij aan het instant houden en of verbeteren van de leefbaarheid in het dorp Nieuw-Buinen;

Een aanmeldingsformulier kunt u aanvragen per mail: 
info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl            

 

0
0