Presentatie dorpsbelevingsonderzoek

  

Dorpsbelevingsonderzoek 

Samenvatting presentatieavond

In de onderstaande tekst staat een samenvatting van de presentatie van het dorpsbelevingsonderzoek in Nieuw-Buinen. Op deze avond zijn naast de studenten en andere medewerkers ongeveer 55 mensen afgekomen.

De avond begon om 19:43 en werd geopend door Wannes Lely. Hierbij wordt het panel voorgesteld die bestaat uit Derk Smit van Dorpsbelangen, de Burgemeester Jan Seton en de voorzitter van de BOKD Hans Peters. Vervolgens legt de 2e spreek Anna Siepel de werkwijze van het onderzoek uit.

E:\Dorpsbelangen\2020 Dorpsbelangen\Dorpsbelevingsonderzoek\Dorpsbelevingsonderzoek 2019-2020 Nieuw-Buinen\DSC_2334.JPG E:\Dorpsbelangen\2020 Dorpsbelangen\Dorpsbelevingsonderzoek\Dorpsbelevingsonderzoek 2019-2020 Nieuw-Buinen\DSC_2353.JPG

Als eerste worden de fysieke vragen behandelt. Uit de stellingen blijkt dat de windmolens en hard rijden het meeste overlast veroorzaken. De Rotonde bij de Lidl wordt het vaakst als de onveiligste situatie gezien. Volgens een aantal inwoners komt dit vooral door de kruising van meerdere verkeersstromen en het gedrag van de weggebruikers zelf.

Vervolgens wordt de sociale leefomgeving besproken door Renske de Vries. Hier uit blijkt dat de meeste inwoners een kroeg en een jeugdhonk missen. Er zijn wel dingen in het MFA maar dat is niet laagdrempelig genoeg. Ook heeft een inwoner het aan dat het erg jammer is dat er wel vergelijkbare dingen werden georganiseerd maar dat er niemand op af komt. Verder vinden veel inwoners een buurtpreventie app wel nuttig mits het een serieus gesprek blijft. Bij de vragen over het sociaal team wordt er door een inwoner gereageerd met de opmerking dat het probleem juist ligt bij het gebrek aan langdurige zorg. Ook wordt bekend gemaakt dat de Tangenborg het huurcontract opzegt. Hierdoor verdwijnt langdurige zorg uit het dorp. De inwoners reageren geschokt. Ook vinden de mensen dat er de hoeveelheid eenzaamheid te groot is.

Vervolgens is er een pauze waarna de verenigingsbrieven worden gegeven aan Derk Smit

Vervolgens wordt het thema duurzaamheid behandeld door Ben van de Schaaf. Hier uit blijkt dat veel inwoners gefrustreerd zijn met de komst van de windmolens en dat zoeken van alternatieven niet heel gemakkelijk is. het stroomnet kan niet meer zonnepanelen aan waardoor verder verduurzamen lastiger wordt. Ook geeft een inwoner aan dat we niet over de molens meer hoeven te praten. Dit is in het verleden al genoeg gebeurd waardoor er veel spanning ontstond.

Uit de stellingen over de mooiste en minst mooiste plek in het dorp komen de windmolens als minst mooi naar voren gevolgd door de leegstaande winkelpanden. Het Buinerhornse bos kwam naar voren als de mooiste plek in het dorp gevolgd door het MFA. Al wordt er bij gezegd dat het bos meer aandacht aan onderhoud verdient. Meerdere inwoners geven aan dat ze beide antwoorden wel prima vinden. Verder krijgt het dorp een ruime 7 als cijfer.

E:\Dorpsbelangen\2020 Dorpsbelangen\Dorpsbelevingsonderzoek\Dorpsbelevingsonderzoek 2019-2020 Nieuw-Buinen\DSC_2385.JPG E:\Dorpsbelangen\2020 Dorpsbelangen\Dorpsbelevingsonderzoek\Dorpsbelevingsonderzoek 2019-2020 Nieuw-Buinen\DSC_2460.JPG

Aan het einde was er een mogelijkheid vragen te stellen. Als eerste geeft een inwoner aan dat het jammer is dat het nieuws over de wanne nu pas komt. Dit had een ander resultaat kunnen geven in het onderzoek. Verder geven mensen aan dat het belangrijk is dat het dorp een klein centrum krijgt zodat men voor de dagelijkse behoefte in het dorp kan blijven.

De BOKD geeft aan dat dit lastige problemen zijn waar ook zij niet altijd antwoord op weten. Maar er wordt ook gezegd dat het mogelijk is om eigen initiatief te nemen om zo de leefbaarheid te verbeteren. De BOKD kan hierbij ondersteunen.

Het rapport zal worden gebruikt om een agenda op te stellen. Ook zullen de resultaten worden besproken en de vereniging gaat aan de slag met de vrijwilligersbrieven.

Ideeën bus.

In de ideeënbus zijn nog twee brieven terecht gekomen. Hier in stond dat het groenonderhoud samen met de basisschool kinderen kan worden gedaan. Dit is namelijk leuk en erg leerzaam voor de kinderen. In de andere brief stond dat de gemeente de houtsnippers die overblijven na groen onderhoud beter over de bospaden kunnen verstrooien. Anders zijn deze paden erg modderig en glibberig na veel neerslag.

C:\Users\Gebruiker\Google Drive\2020 Dorpsbelangen\Dorpsbelevingsonderzoek\bordje.jpg

0
0