Dorpsbezoek aan het dorp

  

Dorpsbezoek aan het dorp Nieuw-Buinen, gehouden op dinsdag 11 februari jl. in het dorpshuis MFA Noorderbreedte.

Deelnemers aan het dorpsbezoek waren het bestuur vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen, het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van de gemeenteraad en leden van de Hunzecommissie.

Dorpsbelangen Nieuw-Buinen opende de middag met een ontvangst in de MFA, in de opening heeft de voorzitter nog even aangestipt wat er allemaal gebeurd is in het dorp de laatste jaren en welke ontwikkelingen aandacht verdienen en welke wensen er leven.

Dorpsbelangen hecht veel waarde aan goede contacten met de gemeente Borger-Odoorn en andere organisaties.

Daarna werd er een bezoek gebracht aan Berends kringloopwinkel in Nieuw-Buinen, waar de bezoekers uitleg kregen over de plannen die Berends Kringloopwinkel hebben voor de toekomst.

Daarna is er een rondje door Nieuw-Buinen gemaakt en even bij de speeltuinvereniging Buner Disny uitgestapt en gekeken hoe de plan het Nije Daip zich heeft ontwikkeld.

Vervolgens is er een bezoekje gebracht aan de ijsvereniging waar ook heel veel is gedaan de laatste jaren door vrijwilligers om er een goede ijsbaan neer te leggen, helaas is er nu geen ijs. Monique Wessels heeft nog even uitgelegd aan de bezoekers hoe de ijsbaan is ontstaan op de oude voetbalvelden van de vv. Nieuw-Buinen.

Terug in de MFA is er nog een Power-Point presentatie gegeven door de voorzitter van vereniging van Dorpsbelangen Nieuw-Buinen over wat zei zoal doen voor het dorp afgewisseld met leuke foto’s uit het dorp.

Aanvang 20.00 uur, Tijdens de inloop van inwoners in het dorpshuis kwamen tal van onderwerpen aan de orde, een paar belangrijke vragen er even uitgelicht.

Er werd grote zorg geuit over de Wanne wat gaat hier gebeuren, Wethouder Nienke Houwing heeft aangeven hier zich in te verdiepen.

Wethouder Alberts heeft op een vraag van een bezoeker nog even uitgelegd hoe de extra afval bijdrage van €3.00 tot stand is gekomen. Paar bezoekers gaven aan dat door die verhoging weer meer zwerfvuil in ons dorps zou kunnen veroorzaken.

De college en de gemeenteraad moeten keuzes maken zei de wethouder over wat belangrijk is voor de gemeente zoals bezuinigingen op de WMO, GGZ en andere Sociale voorzieningen dat is niet altijd makkelijk, daarom deze keuze.

Ook kwam er een vraag uit het publiek dat het Plan Nije Daip nog niet helemaal klaar is vooral op de hoek Rozenlaan – Linnaeuslaan is het nog een puinhoop, ook voor voetgangers. Ook zijn er parkeerproblemen bij het gebied Lisdodde en Valkruid, wethouders Freek Buijtelaar en Nienke Houwing gaan dit opnemen met de verantwoordelijken en proberen tot een oplossing te komen.

Robin Ketelaars van de Hunzecommissie kreeg nog een vraag van de voorzitter van                 200 jaar Nieuw-Buinen wat zei kunnen betekenen voor dit groot evenement in 2023.Wethouder Albert Trip gaf aan dat er voor 200 jaar Nieuw-Buinen in 2023 ook nog wel iets te regelen is via een speciaal evenementen bijdrage van de gemeente Borger-Odoorn.

Burgemeester Seton heeft nog even gereageerd op een vraag over de gebiedsfonds, dit is nog in een begin stadium, er zal nog een commissie gevormd moeten gaan worden. dit zal ter zijne tijd bekent woorden gemaakt hoe het verder gaat.

D. Smit.

0
0