Uitnodiging: Algemene ledenvergadering

  


Uitnodiging:

Algemene Ledenvergadering
Voor alle leden van Vereniging voor
Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Met aansluitend uitleg over Dorpsbudget voor alle inwoners.
Dinsdag 17 maart 2020 aanvang 19.30 uur.
M.F.A. Noorderbreedte Nieuw-Buinen.

Agenda:

 1. Opening vergadering.
 2. Ingekomen stukken/mededelingen.
 3. Verslag vorige ledenvergadering 12 maart 2019 , Tot 15 maart 2020 aan te vragen via info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
 4. Jaarverslag 2019 voorzitter.
 5. Financieel verslag 2019 penningmeester.
 6. Verslag en verkiezing kascommissie.
  De heren Jan Bos en Remko Trip
 7. Bestuursverkiezing:
  Atredend Erwin Kamphuis secretaris (herkiesbaar).
  Afredend Geert Mensinga.
  Voorstelling als bestuurslid Freddy de Bruin.
  Aftredend Harm Baas (penningmeester)
  Voorstelling als nieuwe penningmeester Gezina van Dijken.                                                          Kandidaten kunnen zich tot 15 maart 2020 aanmelden
  bij de voorzitter: Tel: 0627437413 of  mail: voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting vergadering.
 10. Pauze (ongeveer 15 min.) Na de pauze ± 20.15 uur zijn ook niet leden van harte welkom.
 11. Dorpsbudget voor leefbaarheidsplannen alle inwoners.
  Uitwisselen van ideeën met alle inwoners uit Nieuw-Buinen.
  Uitleg door wethouder Niek Wind.

 

0
0