Burgerhulpverleners en AED’s gezocht in Nieuw-Buinen!

  

Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

Elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Reanimatie en inzet van een AED binnen 6 minuten vergroten de kans op overleving. Snelheid is geboden, want elke minuut die later gestart wordt met reanimeren, daalt de overlevingskans met 10%!

Bij een hartstilstand vindt er geen pompwerking meer plaats waardoor onze hersenen geen zuurstof meer krijgen. In geval van een hartfalen beweegt het hart nog wel, maar is de pompwerking ontregeld. In beide gevallen kan snel ingrijpen ervoor te zorgen dat de pompwerking wordt hersteld en daarmee wordt de schade beperkt.

AED’s bereikbaar in Nieuw-Buinen
Op verschillende plekken in Nieuw-Buinen zijn AED’s 24 uur per dag bereikbaar. Dit kan en moet nog veel beter! Het zou mooi zijn dat die organisaties / verenigingen die een AED op kantoor of in de kantine hebben hangen, deze ook 24 uur per dag beschikbaar willen stellen. Dit kan door de AED in een buitenkast aan de gevel te plaatsen.

Wil de hulpverlening in een noodsituatie tijdig kunnen worden uitgevoerd, dan is het van belang dat een AED altijd bereikbaar en toegankelijk is. Dit uiteraard op een zo kort mogelijke afstand van het slachtoffer om geen tijd onnodig te verspillen, immers elk minuut telt!

Burgerhulpverleners maken het verschil
Met alleen voldoende AED’s redden we het niet. Er zijn ook buurtbewoners nodig die geleerd hebben met de AED om te gaan. Heb jij een geldig reanimatiecertificaat? Meld je dan aan bij HartslagNu. Wil je leren reanimeren en omgaan met een AED, meld je dan aan voor de gratis cursus op 5 februari 2020 om 19.00 uur in de MFA. Henk Tulp, opleider bedrijfshulpverlener bij GGZ Drenthe, geeft deze cursus. Na afloop van de cursus wordt je aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

Nieuw-Buinen straks helemaal gedekt is volgens de ‘6-minuten zone’ (meer informatie hierover op http://www.hartslagnu.nl/blz/burgerhulpverlening/hoe-werkt-een-alarmering.html). Hierin laten wij ons adviseren door Hartveilig Borger-Odoorn.

Opgeven
Opgave via info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl 
Vermelding met naam, geboortedatum, adres, mobiele nummer en emailadres.
Kan ook via een briefje, deponeren bij vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
p/a Vijverlaan 13 Nieuw-Buinen.

Bestuur Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

 

0
0