Bijeenkomst Buren visvijver.

  

Dinsdag 6 februari is er een bijeenkomst geweest over de uitbreiding van de visvijver.                   Groot aantal buurtbewoners hebben gebruik gemaakt van hun uitnodiging.

Er is uitleg gegeven door Aries Kuiper van de gemeente en Ben Timmermans van Hoornstra NV.

De aanwezige bewoners waren allemaal zeer tevreden met de plannen over de vijsvijver en hebben nog ideeën aangedragen waar de plannenmakers rekening mee gaan houden.

De hondenvereniging heeft ook nog ideeën aangedragen, ook daar zal rekening mee worden gehouden.

Een bewoner zou graag een eilandje midden in de vijver zien waar de vogels rustig kunnen broeden, ook hier wordt naar gekeken, de aanwezigen vonden dit een heel leuk idee.

Ook was Henk Mensinga van de visfederatie aanwezig, ook hij was heel blij dat de visvijver uitgebreid wordt en weer beter toegankelijk wordt voor de vis liefhebbers.

D. Smit

0
0