AED cursus in Nieuw-Buinen.

  

Dinsdag  13 februari 2018 heeft weer een groep cursisten de opleiding bedienen van een Automatische Externe Defibrillator in de MFA Nieuw-Buinen gevolgd onder leiding van Henk Tulp opleider bedrijfshulpverlener bij GGZ Drenthe.

Deze groep bestond uit vrijwilligers die vrijwilligerswerk doen in de MFA Noorderbreedte en in uit onze dorp Nieuw-Buinen, deze cursus is georganiseerd door vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.

Vereniging voor Dorpsbelangen vindt het noodzakelijk dat er genoeg mensen in ons dorp wonen die een AED kunnen bedienen, daarom wordt er gestreefd dat er ieder jaar een cursus AED wordt gegeven in Nieuw-Buinen.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is de verzekering voor leven als iedere minuut telt!

Bij een hartstilstand vindt er geen pompwerking meer plaats waardoor onze hersenen geen zuurstof meer krijgen. In geval van een hartfalen beweegt het hart nog wel maar de pompwerking is ontregeld. In beide gevallen kan snel ingrijpen ervoor te zorgen dat de pompwerking wordt hersteld en daarmee wordt de schade beperkt.

En dat snelheid geboden is, mag duidelijk zijn want na 6 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut.

Wil de hulpverlening in een noodsituatie tijdig kunnen worden uitgevoerd, dan is het van belang dat een AED altijd bereikbaar en toegankelijk is, en dat uiteraard op een zo kort mogelijke afstand van het slachtoffer om geen tijd onnodig te verspillen, immers elk minuut telt.

Kerken, verenigingen, bedrijven en instanties zorg er voor dat ook jullie AED na sluitingstijd, dus 24 uur per dag beschikbaar wordt.

Bestuur vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

0
0