Aanmelden als lid

Hierbij machtig ik de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen mijn lidmaatschapskosten (6,- euro per jaar) tot wederopzegging af te schrijven van mijn ondergenoemde bank-girorekening.