Lidmaatschap

Regelmatig krijgen wij als bestuur de opmerking te horen: "Waarom zou men lid worden van Dorpsbelangen, als de dorpskrant toch in het hele dorp wordt bezorgd?"

Graag willen wij u dit uitleggen:

Om alleen een dorpskrant uit te geven voor de leden is financieel onmogelijk. Onze leden betalen € 6,00 contributie per jaar en het zal een ieder duidelijk zijn dat je daarvan geen dorpskrant kan financieren.

De dorpskrant wordt weliswaar uitgegeven door Dorpsbelangen, maar dit wordt financieel mogelijk gemaakt door onze adverteerders en info-rubrieken. Die willen natuurlijk een zo groot mogelijk publiek bereiken en hebben dan ook als voorwaarde dat de dorpskrant in het hele dorp verschijnt.

Nu zult u zeggen, waarom moet ik dan lid zijn van Dorpsbelangen, die dorpskrant krijg ik in ieder geval wel. Dat is waar. Maar Dorpsbelangen regelt natuurlijk niet alléén de dorpskrant.

De Vereniging heeft als doel de belangen van het dorp Nieuw-Buinen en haar inwoners te behartigen bij de Gemeente Borger-Odoorn en bij andere instanties over zaken als: verlichting, groenvoorziening, overlast, samenwerking e.d.

Daarnaast heeft de vereniging een eigen website: www.dorpsbelangennieuwbuinen.nl, een Facebook-pagina en organiseren wij tal van activiteiten, zoals o.a. de erfgoedwinkel, burendag, wijkschouwen, Sinterklaasmiddag etc..

Wij voeren periodiek overleg met gemeentelijke overheden over ons dorp en de inrichting daarvan. In december plaatsen wij kerstbomen in ons dorp, krijgen onze leden een kerstkaart en een uitnodiging voor de oudejaarsbijeenkomst die ook altijd erg gezellig is.

Daarom willen wij u, als u nog geen lid van onze Vereniging bent, vragen u aan te melden als lid. Via onderstaand mail-adres of via onze website.  De contributie bedraagt slechts € 6,00 per jaar en hoe meer leden, hoe meer wij natuurlijk ook kunnen organiseren/realiseren en hoe sterker wij staan tegenover de lokale overheden.

Wij zijn er voor alle bewoners in Nieuw-Buinen. Wanneer u iets te melden heeft neem dan via de mail info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl   contact met ons op.

Het bestuur.