Formele in gebruikname Kast AED bij MFA Nieuw-Buinen

Met een AED  kan een slachtoffer van een hartfalen/ hartstilstand een schok worden toegediend waardoor het hart weer op gang komt. Des te eerder dat gebeurt, des te groter de kans op overleven. Elke minuut die verloren gaat is er één te veel, elke minuut telt!

Op de MFA Noorderbreedte was wel een AED aanwezig echter deze was voor de georganiseerde hulpdiensten slechts gedurende de openingstijden van het MFA beschikbaar. Grote delen van de dag d.w.z. met name laat op de avond, ’s nachts en vroeg in de morgen dus niet doordat de AED namelijk was opgehangen binnen het gebouw, een perfecte noodsituatie in geval van een noodsituatie.

Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen was van mening dat deze situatie onhoudbaar was, en dat de AED  zonder tussenkomst 24 uur per dag bereikbaar en toegankelijk moest zijn voor de hulpverlening.

In overleg en met instemming van woningcorporatie Lefier (eigenaar van het gebouw) werd besloten een kast te plaatsen aan de buiten kant van de MFA, direct bij de ingang.

De aanschaf van de dure kast (geconditioneerd, hufterproof, met code bediening, op afstand uitleesbaar enz.) en de installatie ervan, is volledig gefinancierd door de Rabobank Borger waarvoor Dorpsbelangen nogmaals haar grote waardering uitspreekt, temeer ook gezien het algemene belang van zo’n voorziening.

De organisatie in geval nood is ondergebracht bij de Hart Stichting.

Alvorens de kast (met daarin de AED) op 10 mei 2016 ’s middags formeel voor gebruik werd vrijgegeven door mevr. Haverkate van de Rabobank en burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn, gaf Buunermonder Henk Tulp (Instructeur B.O.C en L.E.H. bij GGZ Drenthe) aan de aanwezigen een leerzame voorlichting over zaken rondom- en een demonstratie met de AED. 

Laten we hopen dat de AED zo weinig mogelijk hoeft te worden ingezet!

Namens het Bestuur, Menno Hilverts

4aD4Hgx