Uitnodiging voor bouwplannen achter MFA

  

Aan: Inwoners van Nieuw-Buinen

Betreft:Uitnodiging voor inloopbijeenkomst
over bouwplannen achter mfa Noorderbreedte

Beste bewoner,

Zoals u wellicht weet zijn er plannen voor woningbouw achter de MFA Noorderbreedte. Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst waar we de plannen voor het gebied aan u kunnen laten zien. Wij zijn benieuwd naar uw mening en ideeën over het plan.

Enquête

Eerder dit jaar heeft DorpsBelangen een enquête gehouden om de woonwensen in beeld te brengen. Op basis van de uitkomsten heeft een landschapsarchitect samen met DorpsBelangen, de klankbordgroep van bewoners en de gemeente een schetsontwerp gemaakt met de nieuwe invulling van het gebied.

Waar en wanneer

Wij nodigen u hiervoor graag uit op donderdagavond 16 juni a.s. in de mfa Noorderbreedte. De inloopbijeenkomst start vanaf 19.00 uur en eindigt om ca. 21.00 uur.

Wij hopen u op 16 juni vanaf 19.00 uur a.s. te mogen verwelkomen.

Als u niet kunt komen en wel graag informatie wilt, stuur dan een e-mail naar:

voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

Met vriendelijke groet,       

Derk Smit
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

Aries Kuiper
Gemeente Borger-Odoorn

0
0