Algemene Ledenvergadering

  

Op 19 april 2022 was er weer onze jaarlijks algemene ledenvergadering van vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.

Het was een normale goed bezochte vergadering na twee jaar te vergaderen met corona voorwaarden

Na het officiële gedeelte heeft Erna Meijering-Elting van Lefier een presentatie gegeven over overlast in het algemeen.

Op deze algemene ledenvergadering zijn Alie Pepping en Jan Klooster herkozen als bestuurslid.

Kascontrole commissie Remko Trip en Jan Bos, beide waren zeer tevreden over hoe de penningmeester zijn werkzaamheden heeft gedaan en hadden dus geen op- of aanmerkingen over de boekhouding en er werd decharge verleend door de leden. Beide heren zijn afgetreden als kascontrole commissie en hebben een bloemetje gekregen.

Er is een nieuwe kascontrole commissie gekozen voor het jaar 2022.

Vereniging voor Dorpsbelangen heeft tot doel, het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid, in het behartigen van de welzijnsbelangen in ons dorp.

0
0