Algemene Ledenvergadering

  

NIEUWS VAN DE VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN NIEUW-BUINEN.

Op 12 maart jl. was er weer onze jaarlijks algemene ledenvergadering.
Het was een goed bezochte vergadering.

Na het officiële gedeelte heeft Willy Afman van Andes een verhaal verteld over de Buurtbemiddeling in de gemeente Borger-Odoorn.

Vereniging voor Dorpsbelangen heeft tot doel, het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid, in het behartigen van de welzijnsbelangen in ons dorp.

Penningmeester Emmy Tjaarda heeft na drie jaar penningmeesterschap besloten om hiermee te stoppen, ze heeft een nieuwe baan en kan deze functie er niet meer bij doen. Namens het bestuur en leden heeft de voorzitter haar bedankt voor het vrijwilligerswerk die ze afgelopen 3 jaar heeft gedaan voor de vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en een bloemetje overhandigd. 

Op de algemene leden vergadering hebben de leden unaniem besloten dat Harm Baas toe mag treden als penningmeester tot het bestuur. Harm Baas is getogen in Nieuw-Buinen, wij als bestuur verwachten heel veel van onze nieuwe bestuurslid en wensen hem heel veel succes.

Ook op deze ledenvergadering is Derk Smit herkozen als voorzitter.
De kascontrole over 2018 werd uitgevoerd door de heren Eltjo Katuin en Max Lamberts, beide heren waren zeer tevreden over hoe de penningmeester haar werkzaamheden heeft gedaan en hadden dus geen op of aanmerkingen over de boekhouding en er werd decharge verleend door de leden.

Eltjo Katuin en Max Lamberts zijn beide afgetreden als kascontrole leden,
Beide heren zijn bedankt door de voorzitter en hebben een bloemetje gekregen.
Nieuwe kascontrole leden over 2019 zijn de heren Jan Bos en Remco Trip.

D. Smit

0
0