Wat vindt u van het verkeer in Borger-Odoorn?

  

De gemeente Borger-Odoorn werkt aan een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Daarin staat omschreven hoe wordt omgegaan met zaken als wegen, fietspaden, parkeren en verkeersveiligheid. De gemeente wil graag weten hoe u als verkeerdeelnemer over deze onderwerpen denkt.

Laat het weten
Misschien zijn er locaties in de gemeente die u onveilig vindt, of hebt u ideeën voor verbetering van een verkeerssituatie. Van 2 tot en met 20 april kunt u dat laten weten via www.borger-odoorn.nl/verkeer. Hier kunt u op de kaart een locatie aanwijzen en daar commentaar bij geven. U kunt uw input voor het verkeersbeleid ook per brief naar de gemeente sturen, onder vermelding van GVVP. De gemeente laat via haar website en rubriek in Week in Week uit weten wat er met de opbrengst is gedaan.

Klankbordgroep
Er is ook een klankbordgroep opgericht die de gemeente adviseert over het GVVP. In de klankbordgroep zijn de diverse dorpsverenigingen vertegenwoordigd. Zij denken mee over een aantal specifieke onderwerpen zoals wegencategorisering, fietsstructuur en landbouwverkeer.

0
0