Speeltuinvereniging de Veenspelers

  

De gemeente Borger-Odoorn heeft met het bestuur van de “Veenspelers”  op dinsdagavond  6 maart 2018 een informatiebijeenkomst gehouden over de  aanpassingen van de speeltuin aan de Veenbesstraat in Nieuw Buinen.
Er waren 70 uitnodigingen verstuurd, de opkomst was minimaal te noemen.

De speeltuinvereniging “De Veenspelers” en de gemeente zijn samen voornemens om de speeltuin aan de Veenbesstraat volledig op de schop te nemen en op te knappen en te vernieuwen.
Daarbij is het ook de bedoeling om, alleen voor fietsers en wandelaars, een doorsteek te maken van de nieuwe wijk “Nieuw Veenlanden” naar de speeltuin in de Veenbesstraat via Pimpernel. Dus niet voor auto’s.
Ook zal er rekening worden gehouden met natuurlijk spelen voor de kinderen.

Medewerkers van de afdeling Grondgebiedszaken en bestuur van de speeltuinvereniging “De Veenspelers”  hebben een presentatie verzorgd.
Na bestudering van de tekeningen en schetsen zijn er vragen gesteld.
Tips zijn ingevuld op een formulier een door vertegenwoordiger van de gemeente mee genomen.

Voor extra informatie kunt u terecht bij
Speeltuinvereniging de Veenspelers Nie

0
0