Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

Welkom bij Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.

In september 2008 is de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen opgericht. Deze vereniging, met een enthousiast bestuur, heeft als doel de belangen van het dorp en haar inwoners te behartigen bij de gemeente en bij andere instanties.

Wij willen ons dorp op een positieve manier op de kaart zetten en een zo breed mogelijk publiek laten kennismaken met ons mooie dorp en onze vereniging. Wij hopen dat inwoners zaken betreffende (verkeers) overlast, bestrating, wonen, groenvoorziening, verlichting en dergelijke bij het bestuur zullen melden.

Wij zullen dan proberen de problemen en zaken aangaande ons dorp bespreekbaar te maken bij de betreffende instanties.

 

 

Dorpsbelangen Nieuw-Buinen: samen met elkaar en voor elkaar.

Nieuws

    17-10-2016 – Praat mee over de nieuwe woonvisie
    De gemeente Borger-Odoorn heeft een nieuwe woonvisie opgesteld. Hierin staat  omschreven hoe in onze ogen het wonen in Borger-Odoorn eruit zou moeten zien in 2020 (met een doorkijk naar 2025).
     
    16-10-2016 – Eerste groep cursisten volgden de opleiding bedienen van een AED
    Donderdag 13 oktober heeft de eerste groep cursisten de opleiding bedienen van een Automatische Externe Defibrillator in de MFA Nieuw-Buinen gevolgd.
     
    16-10-2016 – Persbericht gemeente Borger-Odoorn.
    Vanaf maandag 31 oktober 2016 is de Kanaalstraat/Buinerstraat, tussen de bebouwde kom van Buinen en de bebouwde kom van Buinerveen, gestremd voor doorgaand verkeer.
     
    16-10-2016 – Theaterstuk over Veenkoloniën in 2028
    Het muzikale theaterstuk Iemandsland in Nieuw-Buinen en De kronieken van kapitein Kolk krijgen een vervolg. De nieuwe voorstelling gaat Roegzand heten en gaat op 9 mei in première.
     
    10-10-2016 – Weer “Doedagen in Nieuw-Buinen”.
    Na het geweldig succes van vorig jaar organiseert de Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen in de herfstvakantie weer de “Doedagen”.
     
    09-10-2016 – Vijzelgemaal in het plan wijken voor water
    In het Buinerhornse bos is een aantal jaren geleden het watersysteem: Wijken voor water aangelegd.
     
    06-10-2016 – Programma van de Bunermonder
    Ben jij tussen de 8 en de 12 jaar???? Dan ben je van harte welkom bij ons !!!
     
    06-10-2016 – Verenigingen en organisaties werken nadrukkelijker samen!
    Diverse verenigingen en organisaties uit het dorp maakten op woensdagavond 5 oktober afspraken over afstemming en samenwerking. 
     
    06-10-2016 – Herstructurering Chrysantstraat/Linnaeuslaan Nieuw-Buinen
    De voorbereidingen voor “fase 2” zijn in volle gang. De firma Hoornstra zal in de loop van november starten met de vervolgwerkzaamheden aan de Akelei tot aan de Rozenlaan. Ook zullen er bomen worden gekapt en de openbare verlichting wordt verbeterd.
     
    02-10-2016 – Lidmaatschap Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
    Regelmatig krijgen wij als bestuur de opmerking te horen, waarom men lid zou zijn van Dorpsbelangen, als de dorpskrant toch in het hele dorp wordt bezorgd.
     
    29-09-2016 – Vrijwilligerscollege
    Training: Signaleren van kindermishandeling
     
    26-09-2016 – De Burendag in Nieuw Buinen
    Op zaterdag 24 september werd burendag weer georganiseerd door de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
     
    24-09-2016 – Buurtbedrijf Borger-Odoorn officieel van start
    Vrijdag 23 september start het Buurtbedrijf officieel zijn werkzaamheden voor en door inwoners van Borger-Odoorn.
     
    21-09-2016 – Kom naar de gratis avond Gezond in je vel!
    Alle inwoners van Borger-Odoorn zijn van harte welkom op één van de drie avonden over gezonde en betaalbare voeding en lekker bewegen. Geen bijeenkomst waarin we praten over afvallen of diëten, maar wel een avond vol informatie, gezelligheid en lekkere hapjes.
     
    12-09-2016 – AED cursus volledig volgeboekt voor oktober en november 2016
    De cursus voor oktober en november 2016 zijn volgeboekt, maar bij voldoende aanmeldingen is het de bedoeling om in het voorjaar 2017 nog een AED cursus te organiseren, belangstellenden kunnen zich dus aanmelden voor de voorjaarscursus.
     
    07-09-2016 – Verstrek geen persoonlijke (inlog)gegevens over uw pgb
    Recent zijn verschillende mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) thuis bezocht of gebeld, met de vraag om persoonlijke gegevens te verstrekken.
     
    02-09-2016 – Pronkjewai
    Vorig jaar kwam ik de actie ‘Pronkjewail’ van Heleen Wilkes tegen. Zij liet in het kader van 250\400 boekjes rondgaan waarin je werd uitgenodigd weer te geven wat jouw mooiste plekje van de streek is. Dat kon via foto, tekening, of plak-en knipwerk; ik heb het op de volgende manier gedaan, in Ede’s taal:
     
    31-08-2016 – Spelmiddag en discoavond zwembad “De Buiner Streng” groot succes
    Zwembad “De Buiner Streng” houdt al jaren op de laatste donderdag van de basisschool vakantie een spelmiddag voor jong en oud.
     
    17-08-2016 – Reactie openbare ruimten afd. Groen gemeente Borger-Odoorn
    Zonet bereikte mij het droevige nieuws dat de heer Hilverts, lid van Dorpsbelangen Nieuw-Buinen dit weekend is overleden.
     
    15-08-2016  Ons bestuurslid Menno Hilverts is overleden
    Ons bestuurslid Menno Hilverts is gisteren plotseling overleden.
     
    05-08-2016 – Opgave voor cursus AED in oktober
    De cursus wordt gegeven door Henk Tulp in de MFA.
     
    05-08-2016 – De Bibliotheek
    De Taalroute is een wandeling langs verschillende huizen/instellingen in Nieuw Buinen, waar mensen binnen mogen lopen om te luisteren naar een voorleesverhaal of vertelling.
     
    04-08-2016 – Dorpshuis Nieuw Buinen
    Op vrijdag 1 juli is de Glas-expositie in het Dorpshuis van start gegaan, waarbij de onthulling van het glasmonument door burgemeester Seton plaats vond.
     
    04-08-2016 – Zwerfafval in Nieuw-Buinen: “Hoe lossen we deze onnodige vervuiling op?”
    Dit was de Kop van het Artikel in het ‘Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ krantje van jl. april en op facebook naar aanleiding van eerder ontvangen klachten.
     
    02-08-2016 – Inventarisatie locaties c.q. beschikbaarheid van AED’s in Nieuw-Buinen door Vereniging Dorpsbelangen.
    Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is de verzekering voor leven als iedere minuut telt!
     
    02-08-2016 – SNELHEID in wijken nog steeds TE HOOG
    Regelmatig hoor ik signalen van de bewoners over te hoge snelheid van het verkeer in de wijken en dat ondanks het bestaan van een 30 km zone c.q. aanwezigheid van verkeersremmers.
     
    02-08-2016  Herstructurering
    Herstructurering Chrysantstraat/Linnaeuslaan Nieuw-Buinen
     
    24-07-2016 – Waarom De Dorpskalender?
    De Dorpskalender is een goed alternatief voor de vroegere Dorpsomroeper.
     
    21-07-2016 – Nieuws van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen en Buinerveen
    Het afgelopen jaar hebben we een grote aankoop kunnen doen, door op een veiling een groot aantal attributen uit de vroegere glasindustrie van Nieuw-Buinen te bemachtigen.
     
    21-07-2016 – Prettige vakantie
    Wij wensen iedereen een prettige vakantie.
     
    21-07-2016 – Burendag 2016
    Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen organiseert op 24 sept. 2016 tijdens Landelijke Burendag weer diverse activiteiten.
     
    28-05-2016 – Rommelmarkt tijdens landelijke burendag in Nieuw-Buinen
    Vereniging voor Dorpsbelangen organiseert op 24 sept. 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur een rommelmarkt rondom de vijver in Nieuw-Buinen.
     
    28-05-2016 – Windmolens
    Al jaren zijn de plannen om een windmolenpark te ontwikkelen in de Drentse Monden het gesprek van de dag. 
     
    28-05-2016 – Wijkschouwen Nieuw-Buinen 2016
    Dit jaar wordt er weer wijkschouw gehouden in ons dorp. 
     
    28-05-2016 – Dorpsbudget
    Gemeente en Lefier werken al enige jaren samen aan de ontwikkeling van het dorp Nieuw-Buinen.
     
    28-05-2016 – Lintje voor Anne Kwant en Derk Smit
    Op dinsdag  26 april ontvingen de Nieuw-Buiners Anne Kwant en Derk Smit een koninklijke onderscheiding. 
     
    28-05-2016 – Formele in gebruikname Kast AED
    Met een AED  kan een slachtoffer van een hartfalen/ hartstilstand een schok worden toegediend waardoor het hart weer op gang komt.
     
    27-05-2016 – Dorps analyse 2016
    Nieuw-Buinen, een levendig woondorp.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Mededelingen

Klachten:

Beste bewoners,

Als u klachten heeft over bijv. onveilige situaties in uw wijk, zoals loszittende stoeptegels of achterstallig snoeiwerk etc., kunt u deze melden bij het bestuur van Dorpsbelangen. Het is echter nog beter en ook wenselijker klachten rechtstreeks te melden bij Buurtbeheer via het KCC (= Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn). Het telefoonnummer van het KCC is 140591 (zonder 0591 ervoor  –  dit is het centrale nummer van de gemeente Borger–Odoorn).  U kunt uw klacht daar inspreken en dan wordt het doorgegeven aan de betreffende afdeling.

Bestuur dorpsbelangen.

Bestellen afvalzakken voor plastic afval (Plastic, Metaal en Drankenkartons):
Voor de inzameling van plastic (PDM-) afval kunt u op deze website de gratis afvalzakken bestellen: www.zakkenbestellen.nl

Bladinzameling gemeentebomen
Van 1 oktober tot 1 februari kunnen bewoners van boomrijke straten weer een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen. Klik hier voor meer informatie.
 

 

Dorpsfoto’s

Wij, als Vereniging voor Dorpsbelangen, willen graag op allerlei manieren ons dorp promoten.
Daarom proberen wij op deze pagina de bezienswaardigheden in ons dorp te laten zien.

Deze foto’s  gaan ook gebruikt worden om een toeristische route te maken voor ons dorp, die zowel op de fiets als met een ander vervoermiddel afgelegd kan worden.

Foto’s zijn gemaakt door Menno Hilverts.

Foto's uit de directe omgeving

Dorpskalender

Klik hier voor de jaar, maand of week kalender
Kalender sorteren op categorie

Bestuur

Voorzitter:

Dhr. Derk Smit

Vijverlaan 13
9521 CC Nieuw-Buinen
Mob: 06-27437413
Mail: dorpsbelangennieuwbuinen@gmail.com
 
Secretaris:

Dhr. Erwin Kamphuis

Mail: erwinkamphuis498dorpsbelangen@gmail.com
 
Penningmeester:

Mw. Emmy Tjaarda

Tel: 0599-853601
Mail: dorpsbelangennieuwbuinen.penningmeester@outlook.com
 
Bestuurslid:

Dhr. Ronald Strijker

Tel: 0599-707027
Mob: 06-23948668
Mail: ronaldstrijker@gmail.com
 
Bestuurslid:

Mw. Alie Pepping

Tel: 0599-621170
Mob: 06-46276612
Mail: aliepeppingdevrieze@gmail.com
 
Bestuurslid:

Dhr. Geert Mensinga

Mob: 06-43562459
Mail: g.mensinga.1@home.nl
 

Ereleden:

Dhr. Anne Kwant
Mw. Anja Kamst
Dhr. Tinus Wolgen
Dhr. Flip Beikes

Vergaderdata

De vergaderingen van de Vereniging voor Dorpsbelangen vinden plaats op dinsdag-avonden om 19.30 uur in het MFA Noorderbreedte aan het Noorderdiep 127 in Nieuw-Buinen.

 • 19 Januari
 • 23 Februari
 • 19 April
 • 24 Mei
 • 21 Juni
 • 12 Juli
 • 23 Augustus
 • 20 September
 • 18 Oktober
 • 22 November
 • 20 December

Sponsors

vos

wirakulogoSmall

 

Hero Haak

 

 

berg

 

garage

 

 

 

Trimsalon Dommel

 

 

pedicure
sunsport  logo-nw-buinen  13055580_1730491940530779_7718431808060543812_n

 

 

 

Contact info

Contactadres.

Dhr. Derk Smit
Vijverlaan 13
9521 CC Nieuw-Buinen
Tel: 06-27437413
Mail: dorpsbelangennieuwbuinen@gmail.com

Lidmaatschap Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

1: Aanmelden als lid.

Hierbij machtig ik de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen mijn lidmaatschapskosten (5,- euro per jaar) tot wederopzegging af te schrijven van mijn ondergenoemde bank-girorekening.

Lid worden
9 + 3 =

2: Aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief.

Aan en afmelden Nieuwsbrief
2 + 8 =

 

Dorpskrant