Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

Welkom bij Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.

In september 2008 is de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen opgericht. Deze vereniging, met een enthousiast bestuur, heeft als doel de belangen van het dorp en haar inwoners te behartigen bij de gemeente en bij andere instanties.

Wij willen ons dorp op een positieve manier op de kaart zetten en een zo breed mogelijk publiek laten kennismaken met ons mooie dorp en onze vereniging. Wij hopen dat inwoners zaken betreffende (verkeers) overlast, bestrating, wonen, groenvoorziening, verlichting en dergelijke bij het bestuur zullen melden.

Wij zullen dan proberen de problemen en zaken aangaande ons dorp bespreekbaar te maken bij de betreffende instanties.

 

 

Dorpsbelangen Nieuw-Buinen: samen met elkaar en voor elkaar.

Nieuws

23-02-2017 – Hemmeltied
De gezelligste visite van Radio Drenthe komt naar Nieuw Buinen.
 
23-02-2017 – Uitnodiging pannenkoeken eten
Contactpunt Mantelzorg Borger-Odoom nodigt manlelzorgers en zorgvragers uit om op vrijdag 24 maart 2017 cm 11:30 uur naar het Gemeentehuis te Exloo te komen om dan gezellig pannenkoeken te gaan eten.
 
22-02-2017 – Einde (Exit) Pinksterjeugdtoernooi v.v. Nieuw-Buinen
Helaas zagen we laatste jaren een terugloop in het aantal teams dat zich aanmeldt. Ook dit jaar is het aantal aangemelde teams te weinig om de begroting financieel sluitend te krijgen.
 
19-02-2017 – Agenda Algemene ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
 
 08-02-2017 – Nieuwe Wijkagent in Nieuw-Buinen
Ik ben Jan Beugels, van heden de nieuwe wijkagent van Nieuw-Buinen en omstreken.
 
07-02-2017 – Dorpshuis Nieuw-Buinen geselecteerd voor Dorpshuis van het jaar 2017
Tien dorpshuizen die meedoen aan de verkiezing Dorpshuis van het jaar 2017 zijn in februari geselecteerd. Deze dorpshuizen krijgen de komende maanden bezoek van de jury en de programma’s ‘Hemmeltied’ en ‘Strunen’ van RTV Drenthe.
 
06-02-2017 – Ouderendag Borger-Odoorn 2017
Wij vieren de ouderendag in de gemeente Borger-Odoorn op zaterdag 22 april 2017 a.s. in “Het Tussendiep” Kerklaan 2 in Nieuw Buinen. Aanvang: 14.00 uur. We hopen dat u in grote getalen aanwezig zult zijn.
 
06-02-2017 – Uitnodiging Maaltijd Protestantse Kerk Nieuw Buinen
Zaterdag 11 maart a.s. organiseert de PKN kerk, aan de Kerklaan in Nieuw- Buinen, haar jaarlijkse maaltijd in de 40-dagentijd.
 
30-01-2017 – Multiculturele middag Nieuw-Buinen
VluchtelingenWerk begeleidt o.a. nieuwe statushouders bij hun integratieproces. Vaak hebben deze mensen nauwelijks tot geen sociale contacten binnen het dorp of daarbuiten.
 
26-01-2017 – Voorleesontbijt van de brede school Nieuw Buinen
Op woensdag 25 januari was er een voorleesontbijt van de brede school Nieuw Buinen in het dorpshuis van MFA Noorderbreedte in Nieuw Buinen.
 
26-01-2017 – Cultuur Borger-Odoorn
Cultuureducatie, cultuurparticipatie, cultuurinnovatie en talentontwikkeling.
 
19-01-2017 – Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering
Voor alle leden van Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. Dinsdag 21 maart 2017 aanvang 19.00 uur. M.F.A. Noorderbreedte Nieuw-Buinen.
 
19-01-2017 – Kweekkassen koudegrond
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen gaat kweekkassen koudegrond maken voor de groenteruilbank.
 
19-01-2017 – Winter-wandeling
Winter-wandeling in Nieuw Buinen op zaterdag 12 februari.
 
16-01-2017 – Bunermond Broest verplaatst naar zaterdagvond 18 maart
Op zaterdagavond 18 maart vanaf 19.30 is er een grote talentenshow (onder de Naam Bunermond Broest) in het Dorpshuis.
 
09-01-2017 – Wethouder Frits Alberts genomineerd als Beste Bestuurder Kleine Gemeente
Wethouder Frits Alberts is genomineerd als Beste Bestuurder Kleine Gemeente, in de verkiezing Beste Bestuurder 2016 van het vakblad Binnenlands Bestuur.
 
09-01-2017 – AED defibrillator bereikbaar in Nieuw-Buinen
 Volgens de Gemeente en Hartslag Nu is het gebied dat gedekt moet worden voor de 6 minuten zone in Nieuw-Buinen voldoende om een AED 24 uur per dag te kunnen bereiken.
   
05-01-2017Nieuwjaarstoespraak burgemeester Seton
Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn heeft in zijn nieuwjaarstoespraak opgeroepen tot verbinding.
 

 Klik hier voor al het nieuws uit 2016

Mededelingen

Klachten:

Beste bewoners,

Als u klachten heeft over bijv. onveilige situaties in uw wijk, zoals loszittende stoeptegels of achterstallig snoeiwerk etc., kunt u deze melden bij het bestuur van Dorpsbelangen. Het is echter nog beter en ook wenselijker klachten rechtstreeks te melden bij Buurtbeheer via het KCC (= Klantcontactcentrum van de gemeente Borger-Odoorn). Het telefoonnummer van het KCC is 140591 (zonder 0591 ervoor  –  dit is het centrale nummer van de gemeente Borger–Odoorn).  U kunt uw klacht daar inspreken en dan wordt het doorgegeven aan de betreffende afdeling.

Bestuur dorpsbelangen.

Bestellen afvalzakken voor plastic afval (Plastic, Metaal en Drankenkartons):
Voor de inzameling van plastic (PDM-) afval kunt u op deze website de gratis afvalzakken bestellen: www.zakkenbestellen.nl

Bladinzameling gemeentebomen
Van 1 oktober tot 1 februari kunnen bewoners van boomrijke straten weer een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen. Klik hier voor meer informatie.

Schade aan gemeentelijke bomen verhalen
Het is in de gemeente Borger-Odoorn gebruikelijk om schade die door derden wordt toegebracht aan gemeente-eigendommen zoveel mogelijk te verhalen op de veroorzakers. Klik hier voor meer informatie.

Dorpsfoto’s

Wij, als Vereniging voor Dorpsbelangen, willen graag op allerlei manieren ons dorp promoten.
Daarom proberen wij op deze pagina de bezienswaardigheden in ons dorp te laten zien.

Deze foto’s  gaan ook gebruikt worden om een toeristische route te maken voor ons dorp, die zowel op de fiets als met een ander vervoermiddel afgelegd kan worden.

Foto’s zijn gemaakt door Menno Hilverts.

Foto's uit de directe omgeving

Dorpskalender

Klik hier voor de jaar, maand of week kalender
Kalender sorteren op categorie

8
mrt
14:00
08-03-17
15
mrt
14:00
15-03-17
24
mrt
17:30
24-03-17

Bestuur

Voorzitter:

Dhr. Derk Smit

Vijverlaan 13
9521 CC Nieuw-Buinen
Mob: 06-27437413
Mail: voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
 
Secretaris:

Dhr. Erwin Kamphuis

Mail: erwinkamphuis498dorpsbelangen@gmail.com
 
Penningmeester:

Mw. Emmy Tjaarda

Tel: 0599-853601
Mail: dorpsbelangennieuwbuinen.penningmeester@outlook.com
 
Bestuurslid:

Dhr. Ronald Strijker

Tel: 0599-707027
Mob: 06-23948668
Mail: ronaldstrijker@gmail.com
 
Bestuurslid:

Mw. Alie Pepping

Tel: 0599-621170
Mob: 06-46276612
Mail: aliepeppingdevrieze@gmail.com
 
Bestuurslid:

Dhr. Geert Mensinga

Mob: 06-43562459
Mail: g.mensinga.1@home.nl
 

Ereleden:

Dhr. Anne Kwant
Mw. Anja Kamst
Dhr. Tinus Wolgen
Dhr. Flip Beikes

Vergaderdata

De vergaderingen van de Vereniging voor Dorpsbelangen vinden plaats op dinsdag-avonden om 19.30 uur in het MFA Noorderbreedte aan het Noorderdiep 127 in Nieuw-Buinen.

 • 17 januari 2017
 • 14 februari 2017
 • 11 april 2017
 • 16 mei 2017
 • 20 juni 2017
 • 11 juli 2017
 • Zomervakantie
 • 12 september 2017
 • 10 oktober 2017
 • 14 november 2017
 • 12 december 2017 

Bijzondere data:

 • 21 maart 2017:                Algemene ledenvergadering – aanvang 19:00 uur
 • 20 mei 2017:                   Erfgoedwinkeldag
 • 23 september 2017:         Landelijke Burendag
 • 29 december 2017:          Oudejaarsbijeenkomst

 

Sponsors

Vos Systems  Sloots Rabobank

wirakudesign Paas bv 

Hero Haak  

  

Trimsalon Dommel  sunsport

logo-nw-buinen 13055580_1730491940530779_7718431808060543812_n pedicure

  

  

garage 

  

Contact info

Contactadres.

Dhr. Derk Smit
Vijverlaan 13
9521 CC Nieuw-Buinen
Tel: 06-27437413
Mail: info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

Lidmaatschap Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

1: Aanmelden als lid.

Hierbij machtig ik de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen mijn lidmaatschapskosten (5,- euro per jaar) tot wederopzegging af te schrijven van mijn ondergenoemde bank-girorekening.

Lid worden
8 + 8 =

2: Aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief.

Aan en afmelden Nieuwsbrief
0 + 8 =